Om aktivitetsråd

Hva er et aktivitetsråd?

Et aktivitetsråd skal bygge viktig nettverk og få satt friluftsliv, egenorganisert idrett og fysisk aktivitet på agendaen i kommunale planprosesser. Høsten 2019 ble det etablert et Aktivitetsråd i Fredrikstad Kommune som et pilotprosjekt. Erfaringer vi gjør oss her, vil gi gode innspill til eventuelle etableringer av andre Aktivitetsråd i andre kommuner rundt om i Norge.

I perioden 2019-2021 har vi som mål å etablere slike råd i noen utvalgte pilotkommuner. Rådet skal ivareta lokale anleggs- og aktivitetsbehov til de egenorganiserte idrettsmiljøene og formidle disse inn i kommunale planprosesser for idrett, aktivitet og friluftsliv. Rådet skal være en arena for samarbeid mellom kommuner og lokale miljøer som driver med egenorganisert aktivitet.

Pilotprosjektet i Fredrikstad er et samarbeid mellom Norsk Friluftsliv og Tverga i tillegg til tett dialog med idrettsavdelingen i Fredrikstad kommune.

Det overordnede målet er å gi barn og unge en større bredde i aktivitetstilbudet i sitt nærmiljø.

Dersom din kommune ønsker å være en pilot i dette prosjektet, ta kontakt. Vi vil i løpet av perioden utarbeide erfaringsdatabase som vil inneholde maler og dokumenter for hvordan man oppretter, organiserer og drifter et slikt råd.

Fredrikstad Aktivitetsråd

For å se årsmøte, referat, rapporter, vedtekter o.l., følg denne linken:

https://drive.google.com/open?id=1xVbUGg3TaCUOdZkFExpQ5mlB5lHd8e3j

Daglig leder: Marianne Storm

E-post: Fredrikstad@aktivitetsrad.no

Telefon 99514266

Styreleder: Bjørn Røang

E-post: gamlefalchasenvel@gmail.com