Friluftsskolen

I år blir det Friluftsskole for barn som går i 5-7.klasse! Friluftsskolen skal være et positivt og lystbetont ferietilbud i nærmiljøet og skal legge grunnlag for varige friluftsvaner. Deltagerne får opplæring innenfor tema som allemannsrett og ferdselskultur, kartforståelse, raste- og leirplass, tur eller ekspedisjon. I Aktivitetsrådet brenner vi for egenorganisert fysisk aktivitet og vil bidra til at deltagere opplever bevegelsesglede.

Alder: De som skal begynne i 5. – 7. trinn (10-13 år)

Når: Uke 32 – mandag 09. august – fredag 13. august

Klokkeslett: 0900 – 1500 hver dag. 

Sted: Oppmøtested blir sentralt i Fredrikstad, og deltagerne busses hver dag til basen vår. Informasjon om oppmøtested og base sendes til deltagerne i god tid før uke 32.

Pris: Gratis

Aktiviteter du får prøve på Friluftsskolen er for eksempel orientering , padling (kano og SUP), tur, bading, fisking og masse lek.

Mat og utstyr: Vi ordner enkel lunsj og frukt (i tråd med de til enhver tid gjeldende smittevernregler). Deltakerne må ha med egen vannflaske hver dag. Friluftsskolen stiller med utstyr til aktivitetene, men deltakerne må være kledd for været og type aktiviteter. Ta kontakt ved spørsmål rundt dette. Skattkammeret (ligger på togstasjonen i Fredrikstad) har også utlån av friluftsutstyr ved behov.

Sikkerhet: Lederne har nødvendig kompetanse innen livredning i vann og førstehjelp samt politiattest.  Av sikkerhetsmessige årsaker vil deltagerne benytte flyteplagg under aktiviteter i vann.

Påmelding: https://www.deltager.no/event/friluftsskole_fredrikstad_2021#init