Årsmøte i Aktivitetsrådet

Styret i Fredrikstad aktivitetsråd ønsker å kalle inn til årsmøte torsdag 3.juni kl.18.00.

Frist for å melde deltagelse eller inkomne saker er 31.mai kl.10.

Saksliste og dokumenter finner dere her:
https://drive.google.com/drive/folders/10Ad-SP6zYec5varq5DNLenM66hYTNuWU?usp=sharing

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Daglig leder Marianne Storm, telefon 99514266, fredrikstad@aktivitetsrad.no

Styreleder Bjørn Røang, telefon 94082676, gamlefalchasenvel@gmail.com