Dag: 12. mai 2021

Årsmøte i Aktivitetsrådet

Styret i Fredrikstad aktivitetsråd ønsker å kalle inn til årsmøte torsdag 3.juni kl.18.00. Frist for å melde deltagelse eller inkomne saker er 31.mai kl.10. Saksliste og dokumenter finner dere her:https://drive.google.com/drive/folders/10Ad-SP6zYec5varq5DNLenM66hYTNuWU?usp=sharing Ta gjerne kontakt ved spørsmål. Daglig leder Marianne Storm, telefon 99514266, fredrikstad@aktivitetsrad.no Styreleder Bjørn Røang, telefon 94082676, gamlefalchasenvel@gmail.com

Les mer