Åpen gymsal, ildsjeler bak

I Aktivitetsrådet brenner vi for gode møteplasser til fysisk aktivitet. Bare halvparten av dagens ungdommer er nok aktive, og vi har prøvd ut «åpen gymsal» for å se om dette kan være en måte å få ungdom til å være i bevegelse. Men hvem er det som driver åpen gymsal? Vi tok en prat med noen av ildsjelene som stiller opp og arrangerer dette tilbudet.

Isabel Wolden (18) fra Trosvik. Aktivitetsleder på åpen gymsal.

Hvorfor er du med på åpen gymsal?

Jeg syns det er gøy å inkludere andre ungdommer så de får ha noe å gjøre på fredager. Det er fint å ha et slikt tilbud der de kan komme å finne på noe.

Hva pleier dere å gjøre på åpen gymsal?

Vi pleier å gjøre aktiviteter som ungdommene vil. Noen ganger kommer vi med innspill. Vi vil at ungdommene skal bestemme så de føler seg inkludert.

Basketball, innebandy, fotball,  turn, kanonball og catch the flag bruker vi å ha.

Hva for videregående utdannelse tar du?

Jeg går barne- og ungdomsarbeider på glemmen vgs. Og jeg blir litt skada av det. Vi prater mye om Marslow behovspyramide og hva barn trenger i oppveksten. Det ser jeg her på åpen gymsal. Her er det fysisk aktivitet, sosialt, mestring og lek. 

Hvordan er utdannelsen din?

Jeg syns det er ganske bra fordi vi er både på skolen og i praksis. På den måten får jeg arbeidserfaring samtidig og vi får mulighet til å finne ut hva vi vil. Jeg har lyst til å jobbe som barnepsykolog på f.eks familievernkontoret. Det virker interessant og givende å hjelpe barn og unge.

Hva tror du kan bidra til at flere ungdom er mer aktive?

Sånne tilbud som det her. At ungdommene kan komme hit frivillig og gjøre det de vil. Om det tilbudet hadde eksistert da jeg var yngre, så ville jeg hengt her istedenfor å se på tv hjemme. Dagens ungdom blir mer og mer stillesittende.

Jonathan i full sving med å dele inn i lag.

Jonathan Granholt (18) fra Gressvik. Aktivitetsleder på åpen gymsal.

Hvorfor er du med på åpen gymsal?

Jeg vil hjelpe ungdommene å ha et sted å være istedenfor å henge ute på en fredag. Og så er det for at jeg ikke skal kjede meg. Heller dra hit enn å finne på noe tull. Jeg vil hjelpe ungdom å komme i aktivitet, så de kommer seg ut istedenfor å sitte hjemme å game. Det er ikke alltid lett å få nye venner og da er det fint å kunne ha et slikt sted der du kan bli kjent med andre gjennom aktivitet.

Hva pleier dere å gjøre på åpen gymsal?

Vi gjør det ungdommene liker å gjøre.

Basket, innebandy, fotball og kanonball er noe av det vi gjør.

Hva ønsker du å jobbe med?

Jeg vil jobbe med barn og unge. Enten barnehage/skole/sfo eller jobbe med de av oss med utviklingshemming. Jeg var utplassert på dagsenter. Det var et bra sted å jobbe. Vi satt ikke så mye stille, vi gjorde noe hele tiden og fant på mye. På det dagsenteret var det gårdsbruk. Det passer meg å være i aktivitet. 

Hva kan bidra til at ungdom er mer aktive?

Det er sånne tilbud som dette. Vi arrangerer aktiviteter som andre kan bli med på. Som ungdom så finner du på mye tull om du ikke har annet å gjøre. Og da er det bra å kunne heller ta en tur hit og være i aktivitet.

Cassandra ivaretar aktivitetsledere og ser til at tilbudet passer alle som kommer.

Cassandra Amalie Skår (20) fra Hvaler. Aktivitetssjef på åpen gymsal.

Hvorfor er du med på åpen gymsal?

Jeg får være blant ungdommen og jeg får mulighet til å følge utviklingen. Her blir jeg kjent med ulike typer mennesker og får utfoldet meg sosialt. Jeg er en person som liker å være i aktivitet og jeg brenner for at ungdommene skal ha et sted å være, et sted å høre til. Her er det gratis, det er lavterskel og de kan gjøre det de vil samtidig som det er trygt. Vi har aktivitetsledere som passer på og sørger for at det er bra. Og det gir meg viktig erfaring som barne og ungdomsarbeider.

Hva pleier dere å gjøre på åpen gymsal?

Vi pleier å sørge for at alle skal kunne delta og alle skal ha noe å gjøre. Stort sett har aktivitetsleder organisert en aktivitet mens det andre har ungdommene stått for selv. Det har gjerne vært kanonball, basketball og innebandy.

Etterhvert som ungdommene er mer trygge, så tar de mer eierforhold til hva vi gjør.

Hva skal du gjøre når du er ferdig lærling?

Etter jeg er ferdig som lærling på helse og oppvekstfaget ved Glemmen vgs skal jeg gå påbygg og få generell studiekompetanse slik at jeg kan f.eks bli grunnskolelærer. Jeg trives veldig godt med 1.-4.klasse der jeg er på Lunde skole for tiden.

Jeg har lyst til å være med i utviklingen av barn og unge. Jeg har lyst til å ta studiekompetanse for å gå videre og studere pedagogikk. Jeg syns det er skikkelig gøy med barns utvikling. Barn trenger å ses, så de mestrer og bli gode samfunnsborgere når de blir store.

Hva skal til for å få ungdom mer aktive?

Vi kanskje skulle gjort noe med den avhengigheten de har av telefon eller den stillesittende hverdagen. Ungdom går eller sykler ikke til hverandre, de bruker sosiale medier. Jeg tror vi må bli bedre på å spørre andre til å ta en tur ut. Det er veldig hyggelig å gå tur med andre, ta den gode samtalen. Da føler man seg bra etterpå. Og det er den følelsen vi må huske.

En stor takk til noen av våre nydelige aktivitetsledere og aktivitetssjef som sørger for et godt tilbud til ungdom på Gressvik!

Uten dere hadde vi ikke fått dette til!