Ønsker du å bli mer fysisk aktiv?

Vi snakket videre med Anders Farholm for å få gode tips til å motivere seg selv. Og det viktigste er at du selv må trykke på knappen! Du må gjøre det for deg selv.

Og det er mange ulike grep du kan gjøre. Et av dem er målsetting.

Lag gode mål. Det hjelper deg å fokusere energien din. 

Mål deles opp i ulike kategorier utifra hva du ønsker oppnå:

Mestringsmål. Eks. at du klarer å joggeturen uten å gå underveis.

Prosessmål. Eks. å motivere deg selv til å ville gjøre treningen selv om du egentlig ikke har lyst.

Prestasjonsmål. Eks. gjennomføre et løp eller en bestemt rute.

Men sett opp SMARTE mål. Og med smarte mål menes:

Spesifikke: konkretisere hva og hvor.

Målbart: sett mål på ting du kan føle du får til og er håndfast.

Attraktivt: målet må bety noe for deg, så du har lyst til å få det til. Gjør det som er viktig for deg.

Realistisk: vanligste smellen er å gå ut alt for hardt, du startet på for høyt nivå og det fungerer ikke. Start roligere enn hva du ønsker, så du merker du får det til. Start med mål du kan oppnå.

Tidsavgrensede: sett en tidshorisont, dette gjør det lettere å forholde seg til endringen. Skal du holde på frem til skolestart, til fellesferien, til jul, til neste sommer? Sett et tidsaspekt så du ser hvor målet er og du opplever det er en motiverende tidsgrense.

Evaluere: dette glemmer mange. Det å evaluere underveis åpner for mulighet til å justere slik at du kan sette mål som du kan streve etter og leve med. Eks. Om du har satt deg mål å jogge 5 km på en halvtime, og underveis oppdager du at dette er ikke noe du vil få til. Da er det lurt å justere målet slik at du har noe å strekke deg etter samtidig som du oppnå målet.

Lag mellommål, så du underveis mestrer. Dette gir en god følelse og hjelper deg på veien til hovedmålet. Eks. Om det er vanskelig å løpe, så kan delmål være å løpe mellom to lyktestolper og gå mellom de to neste. 

Om du klarer å finne indre mål så er det lettere å håndtere det vanskelige når det kommer. Indre motivasjon er nemlig sterkere enn ytre motivasjon.

Eks. Å gå ned i vekt er en ytre motivasjon for det handler om antall kilo. Gå heller i dybden på deg selv for å finne ut hva er grunnen til at du vil ned i vekt. Er det andre ting som gjør at det er viktig for deg å gå ned enn selv tallet på en badevekt? Ønsker du å føle deg bedre, eller være i bedre form slik at du ikke like lett blir andpusten?

Å finne disse årsakene er lurt for å kunne stå på selv i dårlig vær, når du har mye å gjøre, du føler deg sliten eller lysten er fraværende. Her vil indre motivasjon hjelpe deg.

Alle mennesker ønsker eller like feedback på hvordan vi gjør det. Vær bevisst på at du gir deg selv gode tilbakemeldinger. Fokuser på innsats fremgår prestasjon. Snakk gjerne med mennesker rundt deg som kan hjelpe til og gi tilbakemeldinger som løfter deg.

Lykke til! Dette klarer du!