Hvordan motivere deg selv til å bli mer aktiv?

Fysisk aktivitet har en rekke helseeffekter. Allikevel er det ikke alltid lett å ta steget til å bli mer aktiv. Vi tok en prat med Anders Farholm, 35 år fra Sarpsborg, for å høre hvordan det kan bli lettere å komme igang.

Anders har doktorgrad innenfor idrettsvitenskap med fokus på fysisk aktivitet og helse, og han brenner for nettopp dette med motivasjon.

Anders, hva er grunn til at du tok denne utdannelsen?

Jeg har alltid vært opptatt av fysisk aktivitet. Det har jeg hatt mye glede av. Jeg opplever det virker positivt på oss mennesker, både fysisk og psykisk. 

Fysisk aktivitet ønsker jeg å bruke som verktøy, så flere skal få oppleve det positive fysisk aktivitet gir.

Hva opplever du er største utfordringen vår når det kommer til motivasjon?

Jeg opplever mange som har motivasjon, de vil en endring, men det å komme igang og gjennomføre planene er vanskelig. 

Jeg ser også de som drives av ytre motivasjon, det at de skal gjøre endringen pga en annen i livet deres ønsker at de skal endre seg eller de drives av ytre faktorer. De gjør det egentlig ikke for seg selv. Det å finne grunnen til at du selv vil gjøre det, det er viktig.

Hva ser du fungerer godt for å bli mer aktiv?

-Planlegge

-Gjøre noe som er lystbetont.

-Finne tid til å være aktiv og finn noe du ønsker å gjøre.

-Ikke overdriv når du starter opp.

Hva motiverer deg til å være fysisk arkiv?

Det gir meg overskudd.  Jeg kan være sikker på at jeg har energi til å gjøre det jeg vil med familien. Nå om dagen er vi ofte på tur. Og vi leker mye. Det skal sies at døtrene min er 5 og 6 år, så det er en del lek. 

Jeg spilte fotball tidligere, og det er artigere å spille fotball når jeg er i form. 

Hobbyen min er faktisk å grave. Jeg sitter mye på kontor, og det å kunne være fysisk aktiv på fritiden og gjøre noe er veldig deilig. Å kunne ordne i hagen og lage noe bra, det liker jeg.