Anders sju tips fra inaktiv til aktiv

Anders Farholm har doktorgrad innenfor idrettsvitenskap med fokus på fysisk aktivitet og helse, og han brenner for nettopp dette med motivasjon.

Her er hans syv tips for å komme igang:

Pakke bagen klar

Planlegg for tilbakefall og dårlige dager

Skrive treningsdagbok/ aktivitetsdagbok

Påminne deg selv, legg i kalender/skriv lapp/snakk med andre

Belønning for innsats. Eks. Etter 30 ganger skal jeg kjøpe meg den klokka jeg har lyst på.

Selvsnakk, du er din viktigste støttespiller. Ta vare på deg selv, også når du ikke får til. 

Tilpass utfordringene. Målsettingene må passe deg og være det du kan streve etter.