Forumsmøte for frivillighet

Tirsdag 25.februar inviterte Skattkammeret Fredrikstad og Fredrikstad Aktivitetsråd inn til forumsmøte frivillighet for barn og unge i byen. Dette ble en nyttig og viktig arena for deling av informasjon, og vi setter stor pris på at flere tok seg tid til å komme!

Vi er alle enige om at aktiviteter er godt for kropp og sjel, og en viktig arena for felleskap og inkludering. Men hvordan kan vi få til enda mer?

Studenter fra høyskole eller elever fra videregående som skal jobbe med mennesker kan være en god ressurs. Utfordringen er at disse gjerne forsvinner etter en kort tid. Men hvem kan vi koble på for å spre informasjon slik at vi treffer dem? Også ungdommer er en viktig ressurs.

Å ha slike forumsmøter er veldig nyttig for å bli kjent og bygge kontakter. Det senker terskel for å samarbeide. Derimot er tid et problem. Mange frivillige jobber på dagtid. De har bare kveldstid til å treffes. Og disse kveldene blir fort opptatt i egen klubb, familie, fritidsaktiviteter m.m. Det gjør at forumsmøter kan bli utfordrende å stille på. Det kan være lurt å kalle inn til bestemte temaer for forumsmøter der relevante aktører kan velge å stille. Eks. dersom en forening skal starte med et prosjekt og ønsker samarbeidspartnere, så vil et forumsmøte med dette som agenda være god arena for dialog, videreformidle kunnskap og knytte nettverk. Møter på kveldstid er en stor utfordring generelt for frivillige. Leverandører og offentlige ansatte ønsker møter på dagtid. Det er ikke alle som har flextid på arbeidsplassen sin, hvilket gjør at dette ikke er mulig. Det hadde hjulpet frivilligheten om kveldsmøter var mulig i større grad.

Videre diskuterte vi gode samlingsarenaer for barn og unge. Å invitere til middag eller matlagning har god effekt. Og kanskje skoler kunne benyttes mer? Trond «Kurte» fortalte om en gjeng ungdommer som spilte bordtennis dra han dro fra jobb. Dette var flere timer etter skolen var slutt. Kanskje dette er en arena med større potensial?

Til sist pratet vi om politiattester og hvordan vi kan være mer bevisste på voksne som ødelegger for andre. En politiattest kan gi «falsk trygghet». Det er også omfattende for en daglig leder å følge opp alle politiattester hvert år. Flere lag og foreninger har gode retningslinjer for å forebygge situasjoner som kan ha uheldig utfall. Eks. krav om 2 voksne i bilen, leder av motsatt kjønn sover i annet rom, dusjsituasjoner m.m.

En stor takk til møtets deltagere! Vi fikk masse nyttig informasjon som vil være viktig til veien videre. Her er en liten oversikt over hva alle driver med. Dersom du ønsker å komme i kontakt med en av disse, send oss en mail på fredrikstad@aktivitetsrad.no

Trond «Kurte» Andreassen har flere ulike aktører han representerer. Han jobber på Kvernhuset og Fredrikstad Idrettsråd. Han er ildsjel og nestleder i Rolvsøy IF, jobber i stiftelsen Fyrlykta og Glommaflanke. I Fredrikstad idrettsråd jobber de med økonomisk inkludering for at alle skal kunne delta på sin fritidsaktivitet selv om de kommer fra lavinntektshusholdning. De driver idrett-skole, som er et tilbud for 4-7.klasse elever etter skoletid med ulike idrettsaktiviteter.

Lasse Houmark fra Kulturskolen i Fredrikstad kommune informerte om alle tilbud i Kulturskolen. Kulturskolen ønsker å jobbe bredere ut, og bl.a. Barnas verdensdag ønsker de å utvide til flere dager for å skape gode opplevelsesarenaer for barn. Kanskje dette kunne vært aktuelt for andre aktører? De jobber også med skole og korps, barnehage og etter skoletid. Om du ønsker å ha mer kulturelle aktiviteter, kanskje Kulturskolen kunne vært en samarbeidspartner?

Marius Syversen har flere verv innen frivillighet og denne kvelden representerte han Månefestivalen. Det er veldig mange som stiller opp på Månefestivalen hvert år og de har over 60 % som stiller opp over flere år. Dette kommer av at de har stor takhøyde for hvem som får være med, de har fokus på mestring og tilhørighet. De frivillige er en viktig aktør for Månefestivalen og de ville ikke klart seg uten dem. De ønsker å kunne tilby mestringsarenaer for flere i befolkningen og ønsker gjerne tips til hvem de bør kobles på for å få til dette. Marius er opptatt av at det skal ikke stå på hva du har gjort før, men hva du ønsker. Og i år er Månefestivalen hele 20 år!

Marianne Storm og frivillig Luca Amundsen representerte Fredrikstad Aktivitetsråd. Dette er første Aktivitetsrådet i Norge, og veien blir til mens vi går. Aktivitetsråd jobber for å fremme egenorganisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. I år skal Aktivitetsrådet, etter midler fra Sparebankstiftelsen, arrangere «prøve på» dager der elever kan prøve ut ulike egenorganiserte fysiske aktiviteter i forkant av sommeren. Målet er å skape bevegelsesglede de kan ta med seg inn i sommerferien. F.eks. å starte skate, parkour eller lære seg å fiske. Luca sitter også som vara i Skeiv Ungdom og jobber for å bevisstgjøre samfunnet på ikke-binær kjønnsidentitet, det er personer som ikke opplever seg selv om mann eller kvinne. Dette skaper store utfordringer i forhold til aktivitet ettersom garderober er basert på mann/kvinne. Luca tipser om Ungdomstelefonen 40000777 som er et gratis tilbud til ungdom som trenger noen å prate med. I Fredrikstad ønsker Skeiv Ungdom å få på plass en aktivitetsgruppe.

Marianne Østrem og Åse Fjeldstad fra Redd Barna jobber med å skape fritidsaktiviteter en gang i uken for barn og mødre på krisemottak. Dette er barn i sårbare situasjoner og det er virkelig fantastisk hvordan de en gang i uka hiver seg rundt og planlegger en slik ettermiddag. Ettersom det varierer hvor mange som er på mottaket hver uke er det vanskelig å planlegge aktiviteter. De er 7 frivillige som samarbeider om å stille opp for å arrangere dette.

Skattkammeret i Fredrikstad var også representert for kvelden. Skattkammeret er et gratis utlånssted med sports- og friluftsutstyr for barn og unge. De har startet et ettermiddagsprosjekt som heter Løkkis der målet er å skape aktivitet og glede der barn og unge er. Dette starter allerede i mars på Cicigong. Her er det store muligheter for samarbeidspartnere å bli med. Løkkis handler om å få til gode fritidsaktiviteter på barnas eller de unges premisser. Om du har spørsmål om løkkis kan du også ta kontakt med Amir på Skattkammeret Fredrikstad.