Nytt aktivitetsråd i Fredrikstad

Norsk Friluftsliv og Tverga jobber i disse dager med å etablere Fredrikstad Aktivitetsråd. Dette samarbeidsprosjekt skal teste ut hvordan vi kan få enda flere i aktivitet innen friluftsliv, lavterskel og egenorganisert fysisk aktivitet i Fredrikstad! 

Grunnen til at dette starter nettopp i Fredrikstad bygger på lokalt politisk og administrativt engasjement rundt visjonen «flere mennesker, mer aktive, enda oftere»!

Den nye kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka i Fredrikstad kommune, foreslo nettopp å etablere et uavhengig aktivitetsråd som skulle:

  1. fremme aktivitet i brede lag av befolkningen, 
  2. fremme lokale anleggs- og aktivitetsbehov for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, 
  3. formidle kunnskap om aktivitetstilbud som fremmer tiltak for økt fysisk aktivitet, 
  4. styrke kommunen i å iverksette tiltak og forvalte midler som kommer flere målgrupper til gode og 
  5. styrke dialogen med og mellom ulike ressursmiljøer lokalt.
Friluftslivet og de ulike egenorganiserte miljøene står sterkt i Fredrikstad. Her ved parkourutøver, Dominik Cieszynski som ofte er å se rundt Glemmen Akropark i Fredrikstad.

Så derfor er det perfekt å startet nettopp her. 

Rådet skal jobbe for at det legges bedre til rette for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Fredrikstad. Gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner, egenorganiserte idrettsmiljøer og hverdagsmenneskene skal du være med å øke aktivitetstilbudet og skape flere “aktive liv” i Fredrikstad. 

Dette vil skje gjennom å koordinere etablering og stiftelse av lokal organisasjon som skal være en lokal nettverks- og brobygger. I og med at dette er et pilotprosjekt skal aktivitetsrådet lage og utvikle prosjekter lokalt og hente inn midler gjennom søknader på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Koordinere arbeidet med utvikling av et digitalt verktøy som kan innhente informasjon om lokale behov for idrettsfasiliteter for egenorganisert idrett og fysisk aktive.

Ute I naturen. 
Foto: Lill Haugen
Ute I naturen.
Foto: Lill Haugen

En viktig rolle for aktivitetrådet vil bli å oppsøke miljøene og koordinere og lede medvirkningsprosesser lokalt. For å få så god bruk av framtidige anlegg som mulig er det viktig å sikre lokalt engasjement og forankring hos frivilligheten og egenorganiserte idrettsmiljøene!

Viktig blir det også samarbeide tett med kommunen – både administrativt og politisk og andre frivillige organisasjoner som ungdomsråd, eldreråd, råd for funksjonshemmede og idrettsråd.

Aktivitetsrådet skal skape engasjement og entusiasme sam formidle kunnskap om aktivitetstilbud for egenorganiserte idrett og fysisk aktivitet i Fredrikstad!